Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

Šios privatumo sąlygos nustato pagrindinius principus bei tvarką, kuria remdamiesi tvarkome interneto svetainėje pateiktus pirkėjų asmens duomenis.
Į interneto svetainę pateiktus pirkėjų asmens duomenis mes tvarkome laikydamiesi šių sąlygų, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą.

Tikslai
Mes vertiname savo klientų privatumą ir saugumą. Mes renkame ir panaudojame Jūsų asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą bei kitą el. parduotuvės registracijos formoje nurodytą informaciją) tam, kad: 
- apdorotume Jūsų pateiktus prekių ir (arba) paslaugų užsakymus. 
Privačia informacija mes laikome bet kokią informaciją, kurią klientai pateikia registracijos formoje, elektroninių laiškų turinį su užklausomis ir kt. Gautą informaciją mes naudojame tokio pobūdžio veiklai: atsakyti į Jūsų užklausas, vystyti paslaugas ir komunikaciją su Jumis. Norėdami suteikti Jums aukštesnės kokybės paslaugas, mes siunčiame pranešimus su informacija apie prekių užsakymą bei išsiuntimą ir klientui sutikus, informacinio ir reklaminio pobūdžio pranešimus.
Privati informacija gali būti atskleista tik tais atvejais, kai to reikalaus LR teisės aktai.

Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
Visa informacija apie mūsų registruotus lankytojus ir pirkėjus jokiais atvejais neperduodama tretiesiems asmenims ir yra visiškai konfidenciali.
Privati informacija gali būti atskleista tik tais atvejais, kai to reikalaus LR teisės aktai.

Asmens duomenų pateikimas ir atnaujinimas 
Tam, kad galėtume efektyviai ir tiksliai vykdyti Jūsų užsakymus, Mes turime iš Jūsų gauti kuo tikslesnius duomenis. Todėl el. parduotuvėje pateiktose registracijos formose Jūs turite nurodyti tikslius duomenis apie save ir jiems pasikeitus juos atnaujinti patys.

Trečiųjų šalių tinklalapiai
Mes neatsakome už jūsų asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančius interneto tinklalapius. Mes neatsakome už trečiųjų šalių tinklalapių privatumo sąlygas bei veiklą net ir tais atvejais, kai Jūs į juos patenkate per Mūsų el. parduotuvėje esančias nuorodas arba per tuos tinklalapius patenkate į el. parduotuvę.
Rekomenduojame atskirai susipažinti su kiekvieno aplankyto ne mums priklausančio tinklalapio privatumo sąlygomis.

Asmens duomenų saugumas
Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.
Ne asmeninius Jūsų duomenis, t. y. duomenis, susijusius su Jūsų įsigytomis prekėmis, Mes galime naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų asmens tapatybės. Mes pasiliekame sau teisę statistinius duomenis perduoti trečiajai šaliai.

Pranešimai 
Visus pranešimus ir (arba) pretenzijas, susijusias su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, priimame elektroniniu paštu info@siauliubaldai.lt , atsakymą išsiųsime elektroniniu paštu.

Sutikimas 
Pateikdami savo duomenis į www.siauliubaldai.lt parduotuvę, jūs sutinkate, kad jie būtų tvarkomi taip, kaip nurodyta šiose sąlygose.

Sąlygų keitimas 
Mes turime teisę iš dalies arba visiškai keisti šias sąlygas pranešdami apie tai jums www.siauliubaldai.lt svetainėje. Jei naudositės Mūsų el. parduotuve po to, kai pakeitimai bus atlikti, tai reikš, kad Jūs su jais sutinkate.

Duomenų valdytojo rekvizitai

UAB "Šiaulių baldai"

Įmonės kodas 144578238

PVM mokėtojo kodas LT445782314

buveinės adresas – Aigo g. 10, Šiauliai LT-78258, Lietuva

Baigiamosios nuostatos
Šioms Privatumo sąlygoms yra taikoma LR teisė.
Visi nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Teisminio ginčo vieta Šiauliai.